Sertifika ve Diploma

LCME SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMI NEDİR?

Müfredat, Sınavlar ve Değerlendirme Konseyi (CCEA), Kuzey İrlanda’daki yeterliliklerin düzenlenmesinden sorumludur. CCEA Ödüllendirme Kuruluşundan bağımsız olarak çalışan CCEA Düzenlemesi, GCSE, GCE ve Profesyonel ve Teknik (Mesleki) nitelikler dahil olmak üzere Kuzey İrlanda’da sunulan tüm niteliklerin akreditasyonundan ve kalite güvencesinden sorumludur. Düzenleyici çalışmalarımız aynı zamanda Ödüllendirme Kuruluşlarının tanınmasını ve izlenmesini, portföylerindeki nitelikleri sunma kapasitesine sahip olmalarını ve Genel Tanınma Koşullarımızı karşılamalarını da içerir .

UCAS, 2017’den itibaren üniversiteye giriş için tarife puanlarını yakın zamanda değiştirmiştir.
UCAS tarife puanları , hem pratik hem de teorik konularda LCM İleri Seviye müzik niteliklerine (6, 7 ve 8. sınıflar) ulaşan öğrencilere verilir.
Yüksek Öğrenim müzik dersleri için, pratik müzik notları her zaman başvuru sürecinde önemli bir faktör olmuştur. Bu niteliklerin UCAS tarifesine dahil edilmesiyle, müzik eğitiminin değerleri tüm konu alanlarında tanınır. Kabul personeli, motivasyonu, öz disiplini ve organizasyon becerilerini gösterdiklerinden, pratik müzik sınavı niteliklerine sahip öğrencilere genellikle olumlu bakarlar.
LCM ulusal ve uluslararası akreditasyona sahiptir. LCM, uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon kurumu Ofqual tarafından akredite edilmiştir. Lise, Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları uluslararası denklik yönetmeliklerine göre kabul görmektedir. Sınav komisyonu üyeleri her yıl dünyanın 1000’e yakın merkezinde bu sınavları yaparlar. LCM eğitim metotları özel olarak hazırlanmış müfredatlara dayanır. Eğitimler ve sınavlar, enstrümanlara göre ayrı ayrı hazırlanmış kitaplarla yapılır.
Öğrenci seviyesine göre ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle istenilen seviyeden eğitim alıp sınava girebilir. Seviye sınavlarında her yıl düzenli ilerleme şartı aranmamaktadır. Öğrenci gelişim durumuna göre istediği seviyeden sınava girme hakkına sahiptir. Ancak atlanılan seviyenin metodu çalışılmalı öğretmen tarafından seviye atlaması onaylanmış olmalıdır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Sohbeti Başlat
1
WhatsApp İletişim 💬
Scan the code
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?